VISIE

Wanneer we het lichaam als een ecosysteem benaderen valt op dat alle onderdelen met elkaar in verbinding staan en elkaar wederzijds beïnvloeden. De grond moet niet te drassig noch te droog zijn voor de planten om er goed te kunnen groeien. De zon niet te heet, zodat er voldoende water overblijft in de vijver voor de dieren die er afhankelijk van zijn. Een ecosysteem is constant in beweging, op zoek naar de optimale balans van dat moment.

Ditzelfde is van toepassing op het menselijk lichaam. De kwaliteit en de beweging van het bloed, de peristaltiek en bevochtiging van de darmen, de mentale gesteldheid, de ademhaling, de voeding etc beïnvloeden elkaar onderling in een fascinerend complex systeem. In de klassieke Chinese geneeskunde is dit complexe systeem nauwkeurig uiteengezet en door de eeuwen heen aan verandering onderhevig. Synoniem aan Chinese geneeskunde is het observeren van de beweging en symptomen. Wat zijn de verschillende klachten? Hoe verhouden die zich tot elkaar en is er een patroon te ontdekken? Aan de hand van het voelen van de pols, het bekijken van de tong gecombineerd met het doornemen van een uitvoerige vragenlijst gaan we op zoek naar de oorzaak van de klachten. Het is in feite een zoektocht, een Queste, naar de beweging in het lichaam.